(24H FAX) +81 4 2965 6576

takeshi_matsumoto@m-seimitsu.com